Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
Carrer Pic de Peguera, 15, 17003 Girona